Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук чрез Bluetooth връзка.

Слушалките поддържат следните 3 кодека за музикално възпроизвеждане чрез A2DP връзка: SBC, AAC и LDAC.

 • SBC

  Това е абревиатура за Subband Codec.

  SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройства.

  Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

 • AAC

  Това е абревиатура за Advanced Audio Coding.

  AAC се използва основно в продукти на Apple, като например iPhone, които могат да предложат по-високо качество на звука от това на SBC.

 • LDAC

  LDAC е технология за аудио кодиране, разработена от Sony, която позволява прехвърляне на High-Resolution (Hi-Res) Audio съдържание дори чрез Bluetooth връзка. За разлика от други съвместими с Bluetooth технологии за кодиране, например SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на High-Resolution Audio съдържание (*).

  В сравнение с други технологии тя позволява прехвърляне на приблизително 3 пъти повече данни (**) чрез безжична Bluetooth мрежа с безпрецедентно качество на звука, като използва ефикасно кодиране и оптимизирано пакетиране.

*с изключение на DSD съдържание във формат.

**в сравнение с SBC при избрана побитова скорост от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).


Когато музика, кодирана в един от горните кодеци, се прехвърля от свързано устройство, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката чрез него.

Когато искате да възпроизвеждате музика с LDAC, задайте режима за качеството на звука на “Приоритет на качеството на звука” чрез приложението “Sony | Headphones Connect”. В режима “Приоритет на качеството на звука” (фабрична настройка) музиката не може да се възпроизвежда с LDAC.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, е възможно да се наложи да настроите предварително устройството, за да се наслаждавате на музика с желания кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.