Сдвояване и свързване с iPhone

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

 • iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
 • Слушалките са достатъчно заредени.
 • Имате под ръка инструкциите за експлоатация на iPhone.
 1. Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

  Слушалките се включват автоматично.

 2. Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

  Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване, след като ги извадите от кутията за зареждане. В такъв случай поставете модулите на слушалките в двете си уши и преминете към стъпка 3.

  Когато сдвоявате второ или следващо устройство (ако слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), поставете модулите на слушалките в двете си уши, след което допрете пръстите си до сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) в продължение на около 5 секунди.
  Когато сензорите за докосване са използвани правилно, ще се чуе звуков сигнал.

  Ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване) от двата модула на слушалките.

 3. Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.
 4. Намерете слушалките на iPhone.
  1. Изберете [Settings].
  2. Докоснете [Bluetooth].

  3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

 5. Докоснете [WF-1000XM4].

  Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете “0000”.

  Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си.

  Ще чуете гласови указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth) от двата модула на слушалките.

  Ако не са свързани, вижте “Свързване към сдвоено устройство iPhone ”.

  Ако на дисплея на iPhone не се покаже [WF-1000XM4], опитайте отново от началото на стъпка 4.

  *Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да регистрирате устройство (сдвояване) за първи път.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/


Съвет

Забележка

 • Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
 • Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
  • Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
  • Когато е сдвоено 9-то устройство.
   Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
  • Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
  • Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
   Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройството и ги сдвоете отново.
 • Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.