Om denne hjelpeveiledningen

Dette er Xperia 1 V-hjelpeveiledningen for programvareversjonen Android 13. Hvis du er usikker på hvilken programvareversjon som kjøres på enheten, kan du kontrollere dette fra Innstillinger-menyen.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige Android-funksjoner og -innstillinger (for eksempel grunnleggende Android-innstillinger, Wi-Fi-innstillinger, Startskjerminnstillinger, overføring av innhold, appskuffnavigasjon, varsler og andre Google-appfunksjoner), kan du se support.google.com/android/.

Merknad

  • System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik de er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.
  • Alle bildene som brukes som eksempelbilder i denne hjelpeveiledningen, er bare for illustrasjonsformål, og de ble ikke tatt av den faktiske enheten.

Slik kontrollerer du den gjeldende programvareversjonen og modellnummeret for enheten

Finn og trykk på [Innstillinger] > [Om telefonen]. Gjeldende programvareversjon vises under [Delversjonsnummer]. Gjeldende modellnummer vises under [Modell].

Begrensninger i tjenester og funksjoner

Det kan hende at tjenestene og funksjonene som beskrives i denne hjelpeveiledningen, ikke støttes i enkelte land/regioner eller av enkelte nettverk eller tjenesteleverandører. Det internasjonale GSM-nødnummeret kan alltid brukes i alle land/regioner og nettverk samt av alle tjenesteleverandører, forutsatt at enheten er koblet til mobilnettet. Kontakt mobiloperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper.

Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og apper som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett med enheten. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.

TP0001881526