Pare med en annen Bluetooth-enhet

Parkobling er nødvendig for å koble enheten til andre Bluetooth-enheter.

Når du parer enheten med en annen Bluetooth-enhet, blir paringen lagret på enheten din.

Kontroller at Bluetooth-funksjonen på enheten du vil pare med, er aktivert og synlig for andre Bluetooth-enheter.

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Koble til en ny enhet].
  En liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter vises.
 2. Trykk på Bluetooth-enheten du vil pare med.

Hint

 • Enheten støtter LE Audio. LE Audio er en lydkommunikasjonsstandard for Bluetooth-teknologi.
 • Skilte LE Audio-enheter, for eksempel helt trådløse ørepropper eller høyttalere for surroundlyd, parkobles og defineres som en gruppe automatisk hvis de støtter gruppefunksjonen.
 • Du finner mer informasjon om visningsnavnet for LE Audio-enheten i bruksanvisningene til LE Audio-enheten.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
 2. Trykk på Bluetooth-enheten du vil koble til, under [Lagrede enheter].


Slik sletter du paring med en Bluetooth-enhet

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
 2. Under [Lagrede enheter] trykker du på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
 3. Trykk på [Glem] > [Glem enheten].


Merknad

 • Enkelte Bluetooth-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth-hodetelefoner, krever at du både parer og kobler til den andre enheten.
 • Når du parer med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep, utfører du paringen med [Bluetooth-fjernkontroll]-innstillingen i Photo Pro eller Video Pro.
TP0001881484