Minne kamerainnstillinger

Gjør det mulig å registrere opptil 3 ofte brukte kombinasjoner av moduser og innstillinger. De registrerte innstillingene kan hentes frem ved å bytte bildetakingsmodus til [MR] (Hent minne) og velge nummeret.
  1. Juster innstillingene i AUTO/P/S/M-modusen.
  2. Trykk på [MENU] > [Bildetaking] > [Minne kamerainnstillinger].
  3. Velg nummeret du vil registrere.
  4. Bekreft innstillingene, og trykk deretter på [Lagre].
    For å endre innstillingene må du trykke på [Avbryt], og deretter gjenta prosedyren fra trinn 1.

Hint

  • For å endre de registrerte innstillingene må du gjenta prosedyren fra trinn 1.
TP1000430514