Starte Cinema Pro-appen

Cinema Pro er en app som drives av Sonys digitale filmkamerateknologi. Du kan lage dine ideelle videoer ved å konfigurere ulike parametre og fargeinnstillinger.
 1. Finn og trykk på (Cinema Pro-ikon).

Cinema Pro-startskjerm

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg på Cinema Pro-appskjermen. Øvre venstre område, 1. Øvre høyre område, 2 og 3. Høyre område i midten, 4. Nedre område fra høyre til venstre, 5 til 13.

Hint

 • Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.
 1. Søker

 2. Prosjekt-innstillinger

  Trykk på en oransje parameter for å justere oppløsningen og bildefrekvensen for hele prosjektet eller videoklippene. Når et videoklipp er spilt inn i et nytt prosjekt, kan ikke prosjektinnstillingene endres.

 3. Meny-ikon – trykk for å åpne menyen.

  • Trykk på [Åpne prosjekt] for å åpne et eksisterende prosjekt eller opprette et nytt prosjekt. Når du oppretter et nytt prosjekt, velger du det interne minnet eller et SD-kort som lagringsmål. Hvis du velger et SD-kort som mål for lagring, anbefales det at du bruker et SD-kort med videohastighetsklasse 30 (V30) eller høyere.
  • Trykk på [Cinema Library] for å starte Cinema Library-appen. Du kan åpne et eksisterende prosjekt eller se på en film du har laget.
  • Trykk på [Stabil.] for å aktivere eller deaktivere stabilisatorfunksjonen.
  • Trykk på [Dynamisk område] for å velge et dynamisk område. Trykk (Knapp Vis detaljer) for å få mer informasjon om det dynamiske området.
  • Trykk på [HB-modus] for å veksle mellom hvordan hvitbalansen angis. Du kan velge mellom [Temperatur] og [Forhåndsinst.]. Bytt til [Temperatur] for å definere hvitbalansen i forhold til fargetemperaturen, målt i Kelvin. Bytt til [Forhåndsinst.] for å definere hvitbalansen basert på forhåndsinnstillinger.
  • Trykk på [Tilpass DISP] for å tilpasse elementene som vises i søkeren.
   • Trykk på [Histogram] for å vise eller skjule histogrammet.
   • Trykk på [Målt manuelt] for å vise eller skjule Målt manuelt. Målt manuelt vises med en måleindikator i søkeren.
   • Trykk gjentatte ganger på [Rammelinjer] for å vise og velge mellom ulike sideforhold.
   • Trykk på [Rutenettlinjer] for å vise og balansere komposisjonen.
  • Trykk på [Fremh.] for å vise eller skjule fremheving.
  • Trykk på [Fremhevingsfarge] for å velge en fremhevingsfarge.
  • Trykk på [Vaterkalibrering] for å kalibrere standarden for det horisontale planet for å fikse avvik i hellingsretningen.
  • Trykk på [Gjenstående minneformat] for å bytte enheten for visning av gjenværende minne mellom gjenværende opptakstid og gjenværende minnekapasitet.
  • Trykk på [Lydinnstillinger] for å velge en mikrofon, redusere vindstøy eller endre lydnivået.
  • Trykk på [Tilordne utløserknapp] for å bruke utløserknappen som en REC-knapp eller en Ta kopi-knapp. Når [Spill inn] er valgt, kan du starte opptaket ved å trykke på utløserknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.
  • Trykk på [Tilordne volumknapper] for å bruke volumknappen som en REC-knapp, volumknapp, knapp for manuell fokus eller zoomeknapp. Når [Spill inn] er valgt, kan du starte opptaket ved å trykke på volumknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.
  • Trykk på [Innsp.knapplass] for å endre posisjonen for REC-knappen og Ta kopi-knappen.
  • Du kan registrere og hente opp opptaksinnstillinger. Trykk på [Lagre gjeldende innstillinger], velg et spor, bekreft innstillingene og trykk deretter på [Lagre] for å registrere ofte brukte kombinasjoner av moduser og innstillinger. Du tar i bruk de lagrede innstillingene ved å trykke på [Innstillinger for hent minne], velge ønsket spor og deretter trykke på [Bruk].
  • Trykk på [Opplæring] for å vise en veiledning for Cinema Pro.
  • Trykk på [Tips] for å gå til nettstedet for Cinema Pro-tips.
  • Trykk på [Tilgjengelighet] for å vise en kobling til tilgjengelighetsinformasjon.
 4. Klipp-innstillinger – parametre som kan justeres for hvert videoklipp.

  • Trykk på [Uts.] for å justere stemningen på videoklippet.
  • Trykk på [FPS] for å justere bildefrekvensen. Velg [120] for å spille inn en video i sakte film.
  • Trykk på [Linse] for å velge et objektiv. Når [85-125mm F2.3-2.8] er valgt, vises zoom-glidebryteren, og du kan bruke optisk zoom. Trykk på T eller W for å zoome direkte til maksimum eller minimum brennvidde.
  • Trykk på [ISO] for å justere ISO-verdien. Trykk på [Auto] når det er oransje, for å justere til riktig ISO-verdi automatisk. Du kan endre ISO-verdien under opptak.
  • Trykk på [HB] for å justere hvitbalansen. Du kan bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen. Trykk på [Tilbakestill] for å tilbakestille glidebryterverdiene for den valgte innstillingen.
   Slik justerer du hvitbalansen i samsvar med et valgt hvitt område: velg [Egendef. 1]/[Egendef. 2]/[Egendef. 3], trykk på [Bruk], hold enheten slik at det hvite området fullstendig dekker rammen i midten, og trykk deretter på [Bruk] igjen.
   Hvis du velger [Auto], kan du stille inn om du vil låse innstillingene for hvitbalanse.
   Hvis du vil bytte de viste alternativene mellom forhåndsinnstillingsmodus og temperaturmodus, trykker du på (Meny-ikon) > [HB-modus].
  • Trykk på [Lukker] for å justere lukkerhastigheten. Trykk på [Auto] når det er oransje, for å justere den aktuelle lukkerhastigheten automatisk.
  • Trykk på [Fokus] for å justere fokus. Trykk på [AF] eller [MF] for å bytte fokusmodus til auto eller manuell. Når fokusmodus er stilt inn på manuell, kan du justere fokusmarkørene og hastigheten på fokustrekket ved å trykke på (Innstillinger-ikon). Når fokusmodus er stilt inn på auto, kan du angi fokusområdet ved å trykke på søkeren.
 5. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.

 6. Trykk for å lagre den gjeldende rammen som stillbilde.

 7. Trykk for å skjule eller vise rammelinjene, rutenettlinjene, Målt manuelt, histogram og zoom-glidebryteren som vises når [85-125mm F2.3-2.8] er valgt.

 8. Statusindikatorer

  Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.

 9. Vaterpass

  Du kan bruke vaterpasset til å måle vinkelen på enheten og sørge for at bildet blir vannrett. Når enheten registrerer at den er i vater, blir vaterpasset grønt.

 10. Tidskode (timer: minutter: sekunder: bilder)

 11. Miniatyrbilde

  • Trykk på et miniatyrbilde for å vise et videoklipp eller stillbilde. Sveip mot venstre eller høyre for å vise forrige eller neste videoklipp eller stillbilde.
   Hvis du vil gå tilbake til Cinema Pro-startskjermen, sveiper du ned på skjermen eller trykker på (Tilbake-knapp).
  • Trykk på [Alle filer] for å vise et videoklipp eller stillbilde som ikke er i miniatyrbildevisning. Mens du viser et videoklipp eller stillbilde sveiper du til venstre eller høyre for å vise forrige eller neste bilde.
   Du går tilbake til forrige skjermbilde ved å sveipe ned på skjermen eller trykke på (Tilbake-knapp).
  • Du kan ta stillbilder fra videoen ved å trykke på (Rediger video-ikon) mens du spiller av.
 12. Lydnivåmåler

  Trykk på måleren for å åpne lydinnstillinger-menyen.

  • Trykk på [Mikrofon] for å velge [VH] eller [Bak]. Når [Bak] er valgt, må du berøre bakpanelet så lite som mulig under opptaket for å unngå at støyen kommer med på opptaket.
  • Trykk på [Intelligent vindfilter] for å redusere vindstøy.
  • Velg en verdi for å endre lydnivået.

 13. Målt manuelt

  Målt manuelt angir undereksponering/overeksponering.

TP0002396343