Bruke Ekstern skjerm-appen

Ved å koble til et ekstern kamera som for eksempel Sony Alpha-kameraer, kan Ekstern skjerm-appen hjelpe deg i følgende situasjoner:

 • Utnytt den store høyoppløste skjermen på din Xperia ved å bruke den som en kameraskjerm.
 • Sørg for at motivet ditt er i fokus ved å knipe eller spre fingrene på smarttelefonskjermen for å zoome inn eller ut.
 • Finn best lys i ulike omgivelser ved å bruke funksjonen for lysstyrkejustering.

 • Du kan sjekke eksponeringen og fokuset til videoen ved å vise bølgeform, falsk farge, sebra og informasjon om fremheving.
 • Du kan ta opp video du følger med på, på Xperia og bruke den som sikkerhetskopi ved behov.


Ved hjelp av strømmemodusen kan du livestrømme fra hvor som helst via et mobilnett mens du overvåker video fra et eksternt kamera.

 • Send innhold med høy oppløsning på opptil 4K til publikumet fra det tilkoblede kameraet.
 • Publiser innholdet ditt på forskjellige tjenester for sosiale medier med RTMP-protokollen.


Når du bruker den eksterne skjerm-appen, må du koble til en videoenhet som støtter USB Video Class (UVC)-utdata til Xperia-enheten din.

Merknad

 • Videoer vises i begrenset område på Xperia-enheten din uavhengig av inndataområdet fra den tilkoblede videoenheten. Luminansen og fargen på videoen som vises på Xperia-enheten din, kan være forskjellig fra den opprinnelige videoen, avhengig av inngangsvideoen og videoformatet.

Hint

 • Når det kommer 4K-video fra den tilkoblede videoenheten, er bildefrekvensen begrenset til 30 fps.
 • Hvis tilkoblingen til den tilkoblede videoenheten er ustabil, kan du prøve å bruke en bildefrekvens på 30 fps. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Skjerminnstillinger] > [Bildefrekvens].

Bilde av tilkobling av Xperia til et eksternt kamera

 1. Finn og trykk på (Ikon for ekstern skjerm) for å starte Ekstern skjerm-appen.
  Hvis (Ikon for ekstern skjerm) ikke er i appskuffen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Ekstern skjerm] og deretter trykker du på [Vis ekstern skjermapp]-bryteren.
 2. Koble til en videoenhet.
  • Koble til en videoenhet som støtter USB Video Class (UVC)-utdata, til Xperia-enheten via en USB Type-C-kabel.
  • Koble en videoenhet som støtter HDMI-utgang, til Xperia-enheten med en HDMI-kabel og en HDMI-UVC-konverteringsadapter.

  Hint

  • Se Xperia-nettstedet for brukerstøtte for å få mer informasjon om tilkobling av en videoenhet.
 3. Trykk på [Modus], og velg deretter [Skjermmodus] eller [Strømmemodus].
  Hvis ingen menyer eller ikoner vises, trykker du hvor som helst på skjermen.

Oversikt over skjermmodusen i den eksterne skjerm-appen

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg på skjermbildet Skjermmodus for Ekstern skjerm. Høyre område, fra øverst til nederst, 2 til 9. Venstre område, fra nederst til øverst, 10 til 14 og 1.

 1. Batteristatus

 2. Trykk for å bytte til speilmodus.

  Videoer strømmes og spilles inn i normal visning, selv i speilmodus.

 3. Trykk for å låse skjermen og forhindre utilsiktet betjening.

 4. Trykk for å justere lysstyrkenivået med glidebryteren.

 5. Trykk for å velge alternativ for visningen av opptakshjelp blant DISP1, DISP2 og OFF.

  Du kan angi ofte brukte kombinasjoner av alternativer for opptakshjelp som DISP1 eller DISP2 ved å trykke på (Ikon for å vise alternativer for opptaksassistent).

 6. Trykk for å stille inn alternativene for opptakshjelp for henholdsvis DISP1 og DISP2.

  Trykk på fanen DISP1 eller DISP2 i menyen som åpnes, og trykk deretter på hver bryter for å vise eller skjule alternativene.

  Trykk på (Rediger-ikon) for å angi detaljer.

  • [Rutenettlinjer]: Velg en type rutenettlinje.
  • [Rammelinjer]: Velg mellom ulike sideforhold.
  • [Bølgeform]: Velg blant ulike bølgeformstiler.
  • [Falsk farge]: Du kan tilpasse falske farger og områder ved å trykke på (Innstillinger-ikon). Du kan tilpasse opptil 3 innstillinger.
  • [Sebra]: Endra zebra-nivået med glidebryteren for zebra-lysstyrke.
  • [Fremheving]: Velg en fremhevingsfarge og et fremhevingsnivå.

 7. Trykk for å rotere skjermen 180 grader.

 8. Trykk for å justere mer detaljerte innstillinger.

 9. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.

 10. Trykk for å velge [Skjermmodus] eller [Strømmemodus].

 11. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere de innspilte videoene.

 12. Lydstatus

 13. Videoformat/bildefrekvens/gjenværende opptakstid

 14. Valgt modus


Slik zoomer du inn eller ut på skjermen

Knip fingrene sammen eller fra hverandre på skjermen.

Du kan tilpasse zoomefunksjonen. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Skjerminnstillinger], og juster deretter innstillingene i [Zoom]-kategorien.

TP1000430464