Navngi enheten

Du kan gi enheten et navn. Dette navnet blir vist til andre enheter når du har slått på Bluetooth-funksjonen og enheten er satt til synlig.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Koble til en ny enhet] > [Enhetsnavn].
  2. Skriv inn et navn for enheten.
  3. Trykk på [Gi nytt navn].
TP0001881610