Overføre innhold ved hjelp av et SD-kort

Du kan overføre bilder, videoer, musikk og andre dokumentfiler fra en gammel enhet ved hjelp av et SD-kort.

 1. På den gamle enheten kopierer du dataene som du vil overføre, til et SD-kort ved hjelp av lagringsfunksjonen i Innstillinger-menyen eller Filer-appen.
  Hvis du vil kopiere kontakter som er lagret på den gamle Android-enheten din til et SD-kort, starter du Kontakter-appen og eksporterer kontaktene til SD-kortet.

  Merknad

  • Kontroller på forhånd at SD-kortet kan brukes på både den nye og den gamle enheten.
 2. Sett inn SD-kortet du kopierte dataene til, i den nye enheten, og overfør deretter dataene til den nye enhetens interne minne.
  Hvis du vil kopiere kontakter som er eksportert fra den gamle Android-enheten til SD-kortet, starter du Kontakter-appen og importerer dem.

 3. Kontroller de overførte dataene ved hjelp av den aktuelle appen.
TP1000430476