Finne, låse eller slette en enhet som er mistet

Google tilbyr en nettjeneste for sted og sikkerhet som heter "Finn enheten min". Etter at du har logget deg på en Google-konto, er "Finn enheten min" slått på som standard. Hvis du mister enheten din, kan du bruke "Finn enheten min" til å finne, låse eller slette den.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

TP0001881472