Skjerminnstillinger

Du kan endre skjermens atferd, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere bildekvaliteten for bilder og videoer.
 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm].
 2. Trykk på innstillingen du vil endre.
  Bruk glidebryterne, trykk på bryterne, eller velg alternativer for å justere.

Bildekvalitetsinnstilliger

 • Skapermodus

  [Skapermodus] brukes til å se på innhold og opprette videoer. Innhold fra videostrømmetjenester osv. kan gjengis på troverdig måte med skaperens tiltenkte farger. [Skapermodus] egner seg også til ta bilder eller redigere videoer.

 • Standardmodus

  Oppnår fargesterke farger ved å utvide den opprinnelige fargeskalaen. Når [Standardmodus] er slått på, kan du bruke [Auto-skapermodus], som automatisk bruker skapermodus kun for registrerte apper. Det anbefales at du registrerer apper for å se på innhold som for eksempel filmer. Hvis du vil registrere eller fjerne apper som skapermodus brukes for, trykker du på [Auto-skapermodus].

 • Funksjon for HDR i sanntid

  Forbedrer synligheten av HDR-innhold ved høy lysstyrke. HDR-innhold kan vises med optimalisert reproduserbarhet for farger, uten at det opprinnelige videosignalet eller den opprinnelige kvaliteten forringes.

Hint

 • [Hvitbalanse] er stilt inn på [Middels] for [Skapermodus] og [Kjølig] for [Standardmodus] som standard. Hvis du vil endre innstillingene for hvitbalanse, trykker du på [Angi manuelt]-bryteren under [Hvitbalanse] for å aktivere endringer.

Andre skjerminnstillinger

 • Hvitbalanse: Trykk på [Angi manuelt]-bryteren for å aktivere endringer for innstillingen, og velg deretter en av de forhåndsinnstilte innstillingene. Du kan også bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen.

 • Høy oppdateringsfrekvens: Still inn oppdateringsfrekvensen på maks. 120 Hz for å få en jevnere visning.

 • Lysstyrkenivå: Juster lysstyrkenivået med glidebryteren. Du kan også aktivere [Lysstyrken tilpasser seg] for automatisk å optimere lysstyrken basert på omgivelseslyset.

 • Mørkt tema: Du kan vise skjermen med en mørk bakgrunn.

 • Hvilemodus: Du kan endre hvor lenge skjermen forblir aktiv før den slås av.

 • Rotér skjermen automatisk: Angi skjermen til å rotere automatisk når enheten vris, eller angi at den skal holde seg i stående modus.

 • Enhåndsmodus: Still inn for å bruke énhåndsmodus.

 • Smart bakgrunnsbelysning: Still inn slik at skjermen er påslått så lenge du holder enheten i hånden.

 • Nattlys: [Nattlys] endrer fargen på skjermen til ravfarget. Dette gjør det enklere å se på skjermen i mørke omgivelser, og det gjør det også enklere å sovne.

 • Hindre utilsiktet bruk når skjerm av: Du kan forhindre at enheten aktiveres ved et uhell mens den ligger i en lomme eller veske.

Merknad

 • Når STAMINA-modus er slått på, kan ikke [Høy oppdateringsfrekvens] brukes.
 • Unngå å vise veldig lyse eller statiske bilder over et lengre tidsrom. Det kan føre til at et etterbilde eller farging forblir på skjermen.
TP0001881269