Spille inn en jevn video

Når du spiller inn videoer, kan du bruke videostabilisering til å kompensere for kamerabevegelser og stabilisere bildet.
 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
 2. Trykk på [MENU] > [Videostabilisering].
 3. Velg et alternativ.
  • [Høy kvalitet]: Gir kraftigere stabiliseringseffekt. Batteriforbruket øker sammenlignet med når [Standard] er valgt.
  • [Standard]: Reduserer kameraristing under stabile videoinnspillingsforhold.
 4. Lukk menyen.
  Innstillingen er lagret.
 5. Trykk på skjermutløserknappen, eller trykk på enhetens utløserknapp for å spille inn en video.
TP1000430497