Stille inn fokus ved å berøre søkeren

Du kan velge motivet det skal fokuseres på, ved å berøre det i søkeren.

Det finnes flere alternativer som kameraet justerer automatisk når du berører søkeren.

Merknad

 • I BASIC (grunnleggende) modus er [Trykk for å justere]-funksjonen tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet i en bildemodus.
 1. Trykk på [MENU].
 2. Finn og trykk på [Trykk for å justere], og velg deretter [Autofokus] eller [Fokus og lysstyrke].
  • [Autofokus]: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen.
  • [Fokus og lysstyrke]: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen og justerer lysstyrken.
 3. Lukk menyen.
  Innstillingen er lagret.
 4. Berør motivet du vil fokusere på, i søkeren.
  Hvis du vil avbryte fokuseringen, trykker du på (Knapp Avbryt fokus).
 5. Juster fokus.
  • Berør og hold nede skjermutløserknappen for å fokusere.
  • Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.
 6. Ta et bilde.
  • Slipp fingeren din fra skjermutløserknappen.
  • Trykk enhetens utløserknapp helt ned.

Hint

 • Når [Trykk for å justere] er stilt inn på [Autofokus] eller [Fokus og lysstyrke], kan du endre fargen på fokusrammen. Trykk på [MENU], finn og trykk på [Fokusområdefarge], og velg et alternativ.
TP1000430490