Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep

Du kan betjene Photo Pro og Video Pro på Xperia-enheten med en Bluetooth-fjernstyring eller grep produsert av Sony (selges separat).

Du finner flere opplysninger om kompatible fjernstyringer og grep på nettstedet til Sony for ditt område, eller du kan kontakte en Sony-forhandler eller en lokal, autorisert Sony-servicebetjening.

Se også bruksanvisningen for Bluetooth-fjernstyringen eller grepet.

 1. På Xperia-enheten starter du Photo Pro eller Video Pro.
 2. På Xperia-enheten trykker du på [MENU] (for Photo Pro) eller (Innstillinger-ikon) (for Video Pro).
 3. På Xperia-enheten trykker du på [Bluetooth-fjernkontroll], og deretter trykker du på bryteren for å aktivere funksjonen.
 4. På Xperia-enheten trykker du på [Par ny kontroller].
 5. På Bluetooth-fjernstyringen utfører du paringen.
  • GP-VPT2BT: Trykk og hold inne PHOTO-knappen og T-siden av zoomeknappen samtidig i minst 7 sekunder.
  • RMT-P1BT: Trykk og hold inne utløser-/REC-knapp for lukkeren og fokus/zoom-knappen (enten +-knappen eller −-knappen) samtidig i minst 7 sekunder.

  Hvis du vil vite mer, se bruksanvisningen for Bluetooth-fjernstyringen.

 6. Følg instruksjonene på skjermen på Xperia-enheten.
  Velg [Par med og koble til] og [KOBLE TIL] i varslene og dialogboksene som vises flere ganger når Xperia-enheten registrerer Bluetooth-fjernstyringen. Navnet på Bluetooth-fjernstyringen kan bli vist som en Bluetooth-adresse (tall og bokstaver).

Merknad

 • Når du tilbakestiller til fabrikkstandardene, slettes også paringsinformasjonen. Utfør paringen igjen for å bruke Bluetooth-fjernstyringen.
 • Hvis Bluetooth-tilkoblingen er ustabil, må du fjerne eventuelle hindringer, som personer eller metallgjenstander som er mellom Xperia-enheten og den parede Bluetooth-fjernstyringen.
 • Hvis funksjonen ikke fungerer som den skal, må du sjekke følgende merknader og deretter prøve å pare på nytt.
  • Bekreft at Bluetooth-fjernstyringen ikke er koblet til andre enheter.
  • Bekreft at du ikke betjener Xperia-enheten din med en annen Bluetooth-fjernstyring.
  • Kontroller om flymodus på Xperia-enheten er slått av.
  • Kontroller om Bluetooth-funksjonen på Xperia-enheten er slått på.
  • Opphev paringen av Bluetooth-fjernstyringen.

Hint

 • Når du har paret med Bluetooth-fjernstyringen, kan du betjene både Photo Pro og Video Pro.
 • Slå [Bluetooth-fjernkontroll]-funksjonen på eller av individuelt for Photo Pro og Video Pro.
 • Hvis du vil endre navnet på den parede Bluetooth-fjernstyringen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling], trykker på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på den parede Bluetooth-fjernstyringen, og trykker deretter på (Rediger-ikon).

Slik bruker du uth.modus for kamera

Enheten kan begrense visse funksjoner som en forholdsregel når du bruker enheten intensivt. Hvis du slår på uth.modus for kamera, kan du opprettholde høy ytelse over en lengre tidsperiode.

 1. Trykk på [MENU] (for Photo Pro) eller (Innstillinger-ikon) (for Video Pro).

 2. Trykk på [Bluetooth-fjernkontroll] > [Uth.modus for kamera], og følg instruksjonene på skjermen for å aktivere funksjonen.

Statusikoner for Bluetooth-fjernstyring

Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen til Bluetooth-fjernstyringen i søkeren når [Bluetooth-fjernkontroll] er slått på mens du bruker Photo Pro eller Video Pro.

 • (Tilkoblingsikon for Bluetooth-fjernstyring): Bluetooth-fjernstyringsoperasjoner er aktivert.

 • (Frakoblingsikon for Bluetooth-fjernstyring): Bluetooth-fjernstyringsoperasjoner er deaktivert.

 • (Uth.modus tilgjengelig-ikon): Uth.modus for kamera er slått på og tilgjengelig.

 • (Uth.modus ikke tilgjengelig-ikon): Uth.modus for kamera er slått på, men utilgjengelig fordi du ikke bruker Bluetooth-fjernstyringen til å betjene Photo Pro og Video Pro.

Hint

 • Bluetooth-tilkoblingen er bare aktiv mens du bruker Xperia-enheten din ved hjelp av Bluetooth-fjernstyringen.

Slik opphever du paringen for Bluetooth-fjernstyringen

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].

 2. Under [Lagrede enheter] trykker du på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på Bluetooth-fjernstyringen du vil oppheve paringen for.

 3. Trykk på [Glem] > [Glem enheten].

Slik betjener du Bluetooth-fjernstyringen

Du kan ta bilder og spille inn videoer ved å trykke på knappene på Bluetooth-fjernstyringen. Du finner mer informasjon om bruk av Bluetooth-fjernstyringen i hjelpeveiledningen for Bluetooth-fjernstyringen.

Hint

 • Du kan bytte objektiver på hovedkameraet ved å trykke på C1-knappen på Bluetooth-fjernstyringen. Hvis du vil tilordne en annen funksjon til C1-knappen, trykker du på [MENU] (for Photo Pro) eller (Innstillinger-ikon) (for Video Pro), trykker på [Bluetooth-fjernkontroll] > [Tilpasning av C1-knappen] og velger deretter et alternativ.
TP1000527931