Sette inn et SIM-kort og minnekort

Enheten støtter nano-SIM-kort.

XQ-DQ54 støtter bruk av ett nano-SIM-kort og et minnekort. Du kan bruke enheten som en dobbel SIM-enhet ved å sette inn et nano-SIM-kort og konfigurere et eSIM.

XQ-DQ62/XQ-DQ72 støtter bruk av enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et minnekort.

Merknad

  • XQ-DQ54: Du trenger ikke å sette inn et nano-SIM-kort hvis du bare skal bruke et eSIM.
  • Du må oppheve beskyttelsen for minnekortet før du tar det ut, for å hindre tap av data. Du kan trygt ta ut minnekortet ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Lagring], trykke på [Denne enheten] for å velge navnet på SD-kortet og deretter trykke på (Flere-ikon) > [Løs ut].

Montering - XQ-DQ54

Diagram over plassering av et SIM-kort og et minnekort i brettet. Nedre side sett fra forsiden: Plassering av SIM-kortet på forsiden av brettet og et minnekort på baksiden av brettet.

Montering - XQ-DQ62/XQ-DQ72

Diagram over plassering av SIM-kort og et minnekort i brettet. Nedre side sett fra forsiden: Plassering av hoved-SIM-kortet på forsiden av brettet og et minnekort eller sekundært SIM-kort på baksiden av brettet.

  1. Trekk ut brettet.
  2. Legg det primære SIM-kortet godt på plass i posisjonen for SIM1, i riktig retning.
  3. Legg enten det sekundære SIM-kortet (SIM2) eller minnekortet godt på plass i brettet, i riktig retning.
  4. Skyv forsiktig brettet inn i sporet igjen til det klikker på plass.
TP1000724430