Redusere vindstøy ved opptak

Du kan fjerne vindstøyen som oppstår under opptak, uten å miste den opprinnelige lydkvaliteten.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger] > [Intelligent vindfilter].
  2. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
TP0003028364