Bruke Spillforbedring-menyen

Ved å åpne Spillforbedring-menyen mens du spiller et spill, kan du kontrollere forholdene på enheten, justere lysstyrkenivået ved å dra i glidebryteren og endre innstillingene.

 1. Trykk på (Flytende ikon) mens du spiller et spill.

  Bilde av spillskjermen som viser det flytende ikonet.

 2. Trykk på og konfigurer de ønskede innstillingene i menyen som åpnes.

  Bilde av Spillforbedring-menyen.

Spillforbedring-innstillinger

 • (Ikon for Spillforbedring-innstillinger)

  Du kan bytte type Spillforbedring-meny, tilordne en Spillforbedring-handling som brukes i spill til lukkerknappen, og velge spillmodusstilen.

 • [Spillmodus]

  Du kan kontrollere forholdene på enheten eller velge en modus ved å sveipe til venstre eller høyre øverst på [Spillmodus]-skjermen.

  I modusene [Ytelse foretrukket], [Balansert] eller [Batteritid foretrukket] brukes de grå innstillingene automatisk som justerte verdier. Hvis du vil finjustere alle innstillingene for å opprette ideelle spillforhold, velger du [Egendefinert].

  Innstillingene for [H.S.-strømkontroll], [Frigjør RAM] og [Optimaliser berøringsområde] er delt mellom modusene. Du kan endre innstillingene for hvert spill.

  Endringer i Xperia Stream-innstillinger trer i kraft når Xperia Stream er koblet til enheten din. Det er ikke sikkert at Xperia Stream er tilgjengelig for kjøp i alle land eller regioner.

 • [Fokusinnstillinger]

  Fokuser på spillet ved å blokkere varsler og innkommende anrop og deaktivere utløserknappen, Sidesans og andre innstillinger som kan kompromittere gameplay.

 • [Skjerm og lyd]

  Du kan forhåndsinnstille opptil 4 innstillinger for bildekvalitet og lydinnstillinger. Du kan ta i bruk de aktuelle innstillingene ved å velge en forhåndsinnstilling som er egnet for spillsituasjonen din.

  Trykk på (Tilbake-ikon) eller (Fremover-ikon) øverst i skjermbildet for å velge forhåndsinnstillingen du vil konfigurere.

 • [Multitasking]

  Du kan søke etter spillinformasjon ved å vise [NETT]-fanen eller [YouTube]-fanen.

  Du kan også åpne en app i popup-vinduet ved å velge en app på [APPER]-fanen. Trykk på popup-vinduet for å vise betjeningsikoner.

 • [Skjermdump]

  Du kan ta en skjermdump av skjermbildet som vises, og tilpasse skjermkopiinnstillingene. Du kan også stille inn om du vil ta et skjermbilde med utløserknappen ved å trykke på (Ikon for Spillforbedring-innstillinger).

 • [TA OPP og strøm]

  • (Spill inn): Spill inn en video av spillskjermen med spilllyder, stemmer og spillernes ansikter på skjermen.

  • (Livestrømming): Du kan livestrømme spillet din. Du kan også endre innstillingene for livestrømming.

  • (Opptakskort): Du kan velge video- og lydinnstillinger som skal sendes til en ekstern enhet som er koblet til enheten med en USB-kabel.

Merknad

 • Det kan hende at videosignalene ikke sendes ut i samsvar med innstillingen i (Opptakskort) på enheten, avhengig av den viste appen eller spesifikasjonene for den tilkoblede eksterne enheten.

Hint

 • Gå til Spillforbedring-menyen med (Knapp Vis detaljer) øverst til høyre i skjermbildet, og trykk på (Knapp Vis detaljer) for å vise beskrivelser av innstillingene.
 • Du kan dra og flytte (Flytende ikon) eller (Nedtrekkslinje) som vises mens du spiller et spill, til ønsket posisjon.
 • STAMINA-modus er slått av mens du bruker Spillforbedring-appen. Hvis du vil prioritere batterilevetiden, trykker du på (Flytende ikon) mens du spiller et spill, og deretter trykker du på [Spillmodus] > [Batteritid foretrukket].
 • Du kan justere video- og lydinnstillingene som sendes til en ekstern enhet som er koblet til enheten med en USB-kabel, i Innstillinger-menyen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Video] eller [Lyd] i [Ekstern USB-utdata]-kategorien.
 • Hvis du vil endre innstillingene [Menytype], [Spillmodusstil] og [HWB-snarvei] for alle spill som er lagt til tidligere, går du til hovedskjermen etter at du har startet Spillforbedring-appen og trykker på (Ikon for Spillforbedring-innstillinger) > [Standard menytype], [Standard spillmodusstil] eller [Standard HWB-snarvei] > [Trykk på utløserknappen], og deretter velger du et alternativ og trykker på [BRUK].
TP0002396344