Hent minne (MR)

Gir deg muligheten til å ta et bilde med opptaksinnstillinger som hentes frem. Du kan registrere opptil 3 ofte brukte kombinasjoner av moduser og innstillinger med [Minne kamerainnstillinger].
 1. Bytt bildetakingsmodus til [MR] (Hent minne).
 2. Velg nummeret du vil hente opp.
 3. Trykk på [Bruk] for å bruke innstillingene du henter frem.
 4. Juster fokus.
  • Berør og hold nede skjermutløserknappen for å fokusere.
  • Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.
 5. Ta et bilde.
  • Slipp fingeren din fra skjermutløserknappen.
  • Trykk enhetens utløserknapp helt ned.
TP1000430515