Øke signalstyrken for Wi-Fi®

Du kan gjøre flere ting for å forbedre Wi-Fi-mottaket:

  • Flytt enheten nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet.
  • Flytt Wi-Fi-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
  • Ikke dekk til Wi-Fi-antennen på enheten.
TP0002935468