Alarm

Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lydfil som er lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.
  1. Finn og trykk på [Klokke] > [Alarm].

    Bilde av alarmfunksjonen

  2. Trykk på (Legg til element-ikon).
  3. Angi klokkeslettet, og trykk deretter på [OK].
  4. Velg ønsket verdi.

Hint

  • Hvis du vil legge til en klokkemodul på startskjermen, berører du og holder nede et tomt område på startskjermen, trykker på [Moduler], og deretter berører du og holder nede den ønskede klokken.
TP1000430479