Myke opp hudtonen

Du kan ta bilder med mykere hudtoner.
  1. Trykk på [MENU].
  2. Finn og trykk på [Myke hudtoner-effekt] > [På].
  3. Lukk menyen.
    Innstillingen er lagret.
TP1000430492