Dynamisk område

Når [Bredt] er valgt, kan du spille inn videoer med et bredt dynamisk område ved å bruke bildebehandling som kombinerer flere rammer.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
  2. Sveip til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne (Dynamisk område-ikon), og trykk deretter på den.
  3. Velg et dynamisk område.

Merknad

  • [Dynamisk område]-innstillingen er ikke tilgjengelig, avhengig av [Filmstørrelse]-innstillingen.
TP1000724434