Spille inn video av enhetsskjermen

Du kan spille inn en video av enhetsskjermen. Innspilte videoer lagres automatisk i enhetens interne minne.
 1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.
 2. Sveip mot venstre eller høyre for å finne (Ikon for skjermopptaker), og trykk deretter på den.
  Hvis du ikke finner ikonet på panelet for Hurtiginnstillinger, trykker du på (Rediger-ikon) og deretter drar og slipper du (Ikon for skjermopptaker) inn i den øvre delen av skjermen.
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å starte opptaket av skjermbildet.

  Du kan velge hva du vil ta opp (enhetslyd, lyd fra mikrofonen og/eller berøringer på skjermen).

  For å stoppe innspillingen drar du ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og trykker deretter på varselet om skjermopptak.

Merknad

 • Skjermopptak og lignende funksjoner som leveres av andre apper, kan ikke brukes samtidig som [Skjermdump]-funksjonen eller [Spill inn]-funksjonen i Spillforbedring-appen.
 • Det kan hende at du ikke kan ta opptak av skjermbildet avhengig av utformingen av appen.
TP1000430478