Produktfremvisning

Kamerainnstillingene er optimert for videoopptak av for eksempel produktanmeldelser. Kameraet har en tendens til å fokusere på motiver som vises i midten av søkeren.

Merknad

  • [Produktfremvisning]-funksjonen er tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
  2. Sveip til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne (Produktfremvisning-ikon), og trykk deretter på den.
  3. Trykk på [Produktfremvisning: på] for å slå på funksjonen [Produktfremvisning].
TP1001272818