Rutenettlinjer

Med rutenettlinjer kan du bruke "tredelsregelen" og plassere viktige motiver langs rutenettet og der linjene krysser. Du kan gjøre bildene og videoene dine mer interessante ved å plassere hovedmotivet andre steder enn midt i rammen.
  1. Trykk på [MENU].
  2. Finn og trykk på [Rutenettlinjer] > [På].
  3. Lukk menyen.
    Innstillingen er lagret.
TP1000430506