Auto-modus (AUTO)

Kameraet registrerer scene og forhold og tar deretter bilder med automatisk justerte innstillinger, reduserer støy og forhindrer kameraristing.
 1. Bytt bildetakingsmodus til [AUTO] (Auto-modus).
 2. Rett kameraet mot motivet.
 3. Juster fokus.
  • Berør og hold nede skjermutløserknappen for å fokusere.
  • Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.
 4. Ta et bilde.
  • Slipp fingeren din fra skjermutløserknappen.
  • Trykk enhetens utløserknapp helt ned.
TP1000430510