Ta et bilde eller spille inn en video

Dette avsnittet forklarer grunnleggende betjening av kameraet i BASIC (grunnleggende) modus.
 1. Start Photo Pro.
  • Trykk enhetens utløserknapp helt ned.
  • Berør og hold (Kameratast) fra låseskjermen.
  • Finn og trykk på (Photo Pro-ikon).
  • Trykk to ganger på strømknappen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Åpne kameraet raskt], og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
 2. Bytt bildetakingsmodus til [BASIC] (grunnleggende).
 3. Trykk på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å veksle mellom bildemodus og videomodus.
 4. Trykk på skjermutløserknappen eller på enhetens utløserknapp.
  Hvis du vil ta et bilde mens du tar opp en video, trykker du på (Kamera-ikon).

Merknad

 • Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige, avhengig av innstillingene.

Hint

 • Sørg for at objektivene er rene. Et fingeravtrykk eller bare litt smuss kan redusere bildekvaliteten.
 • Bruk selvutløseren når du trenger ekstra tid på å forberede deg, eller for å unngå uskarpe bilder.
 • Sjekk enhetens minnestatus ofte. Bilder og videoer i høy oppløsning krever mer minne.
 • Du kan skanne QR-koder.

Skjermutløserknapp

Skjermutløserknappen brukes forskjellig avhengig av opptaksmodusen og aktiverte funksjoner.

 • (Utløserknapp): Ta et bilde

 • (Knapp Start video-opptak): Spille inn en video

 • (Knapp Sett video-opptak på pause): Stans en video midlertidig

 • (Knapp for gjenopptaking av videoopptak): Fortsett opptak

 • (Knapp Stopp video-opptak): Stopp innspillingen av en video

Hint

 • Når bruksmodus er stilt inn på [Enkeltbilde], berører og holder du nede skjermutløserknappen for å låse fokus og deretter slipper du fingeren din for å fotografere.
 • Du kan forhindre at Photo Pro startes utilsiktet når enhetens utløserknapp trykkes og holdes nede. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [MENU] > [Åpne med utløserknappen] > [Av].
 • Du kan stille inn om du automatisk vil bytte til BASIC (grunnleggende) modus eller til sist valgte modus når du starter Photo Pro. Hvis du vil endre innstillingen i BASIC (grunnleggende) modus, trykker du på [MENU] > [Bildetakingsmodus ved start] > [Bruk alltid grunnleggende modus].
TP1000430481