Startskjerm

Bilde som viser hvor hver funksjon er plassert på startskjermen. Øvre område, 1. Nedre område fra høyre til venstre, 2 til 5.

 1. Statuslinje

 2. Navigeringslinje

 3. Oversiktsknapp

  Trykk for å finne alle åpne apper.

  • Hvis du vil åpne en annen app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil åpne, og deretter trykker du på appen.
  • Hvis du vil lukke en app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil lukke, og sveiper deretter opp på appen.
  • Du kan bruke [Skjermdump], [Popup-vindu] og [Flervindusbytte] (modus for delt skjerm).

 4. Hjem-knapp

  Trykk for å avslutte en app og gå tilbake til startskjermen.

 5. Tilbake-knapp

  Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde i appen eller lukke appen.


Hint

 • Hvis de 3 knappene for Hjem, Tilbake og Oversikt ikke vises nederst i skjermbildet, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Systemnavigasjon] > [Navigasjon med tre knapper].
 • Når enhetens retning og retningen på den viste skjermen er forskjellig, vises (Roter-ikon) i navigeringslinjen. Du kan rotere det viste skjermbildet ved å trykke på (Roter-ikon). Ved å bruke [Rotér skjermen automatisk]-funksjonen kan du angi at skjermen skal roteres automatisk i henhold til hvordan du holder enheten. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm], og trykk deretter på [Rotér skjermen automatisk]-bryteren for å aktivere funksjonen.


Slik åpner du Hurtiginnstillinger-panelet

 1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.


Slik åpner du appskuffen

 1. Sveip opp fra nederst på skjermen til øverst.


Slik endrer du bakgrunnsbildet

Du kan endre bakgrunnsbildet til et forhåndsinnstilt bilde eller favorittbildet ditt.

 1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil] > [Endre bakgrunn].

  Bilde av menyen som åpnes på startskjermen

Hint

 • Du kan endre fremhevingsfargen for systemet for å matche med bakgrunnsbildet som er valgt. Du kan velge ønskede farger eller innstillinger på innstillingsskjermbildet for [Bakgrunn og stil].
 • Hvis du vil legge til en modul på startskjermen, berører du og holder nede et tomt område på startskjermen, og deretter trykker du på [Moduler].
TP1000430477