Nattopptak

I BASIC (grunnleggende) modus og AUTO (auto) modus kan du ta klare bilder om natten eller i mørke omgivelser.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus eller AUTO (auto) modus trykker du på (Ikon for nattopptak) og velger [Auto] eller [Av].

Hint

  • Når [Nattopptak]-funksjonen er aktivert, blir ikonet oransje når det er i BASIC (grunnleggende) modus, og (Nattopptak aktivt-ikon) og vises i søkeren når AUTO (auto)-modus er aktivert.
TP1001272822