Kringkasting (Bluetooth LE Audio)

Kringkasting er en funksjon som bruker LE Audio, som er en ny standard for Bluetooth-teknologi. LE Audio er en lydkommunikasjonsstandard for Bluetooth-teknologi.

Med kringkastingsfunksjonen kan du kringkaste lydinnhold og dele det med to eller flere personer (A).

Med kringkastingsfunksjonen kan du også lytte til andres kringkastingsinnhold fra hodetelefonene dine (B).

Kringkastingsfunksjonen til LE Audio må støttes av både kringkastingsenheten og mottakerenheten. Du må sammenkoble enheten med hodetelefonene med støtte for LE Audio, som du betjener fra enheten din.

(A): Kringkasting fra enheten

(B): Lytte til andres kringkasting

Kringkasting fra enheten

 1. Åpne den ønskede medieappen, for eksempel Musikk-appen.

 2. Trykk på knappen for volum opp eller ned.

  [Medievolum]-glidebryteren vises.

 3. Trykk på (Flere-ikon) > (Kringkast-ikon) ved siden av [Medievolum]-glidebryteren.

  [Kringkast]-skjermbildet vises.

 4. Trykk på [Kringkast Musikk]. (Den viste teksten kan variere, avhengig av hvilken medieapp du bruker.)

  [Medier]-skjermbildet vises.

 5. Rediger kringkastingsnavnet og/eller passordet ved å trykke på (Rediger-ikon), om nødvendig.

 6. Trykk på [Ferdig].

  Kringkastingen starter.

  Skjermbildet går tilbake til [Kringkast]-skjermbildet.

  • Hvis du vil lytte til kringkastingen din med hodetelefoner som er paret med enheten din, trykker du på [Finn kringkastinger] og velger navnet på Xperia-enheten fra kringkastingslisten. Kringkastingen din sendes fra hodetelefonene.
  • Trykk på [Forlat kringkastingen] for å stoppe mottaket av kringkastingen.
  • Trykk på [Kringkast Musikk] for å stoppe kringkastingen (den viste teksten kan variere avhengig av medieappen du bruker.) > [Stopp castingen].

Merknad

 • Kringkastingene sendes ikke fra høyttaleren på enheten.

Hint

 • Du kan også starte kringkasting på følgende måter.
  • Dra ned statusraden mens du spiller av innhold, og trykk deretter på navnet på den parede Bluetooth-enheten i varselet fra appen du bruker til å spille av innhold > [Kringkasting].
  • Trykk på volum opp- eller ned-knappen, og trykk deretter på (Flere-ikon) > [Spill av Musikk på] (den viste teksten kan variere avhengig av hvilken medieapp du bruker.) > [Kringkasting].
 • Du vil bli varslet om at du kringkaster, i varselpanelet når kringkastingen starter fra enheten din.

Lytte til en annens kringkasting med hodetelefoner som er paret med enheten din

 1. Trykk på knappen for volum opp eller ned.

  [Medievolum]-glidebryteren vises.

 2. Trykk på (Flere-ikon) > (Kringkast-ikon) ved siden av [Medievolum]-glidebryteren.

  [Kringkast]-skjermbildet vises.

 3. Trykk på [Finn kringkastinger].

 4. Velg navnet på kringkastingen du vil lytte til, fra kringkastingslisten, eller trykk på [Skann QR-koden] for å skanne QR-koden til kringkastingskilden.

  Kringkastingen sendes fra hodetelefonene.

  Trykk på [Forlat kringkastingen] for å stoppe mottaket av kringkastingen.

TP1000724442