Video Pro Meny

Trykk på [Meny] for å åpne menyen. Hvis du vil bytte side, trykker du på [1] eller [2]. Enkelte menyer på side 2 kan også justeres ved å trykke på ikoner nederst i søkeren.

Hint

 • Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.
 • Enkelte alternativer er ikke tilgjengelige i strømmemodus.
 • Linse

  Velger et objektiv.

  Når du velger [Sømløs zoom], kan du zoome sømløst inn og ut uten å bytte objektiv.

 • FPS

  Justerer bildefrekvensen.

 • SDR/HDR

  Velg et format og et dynamisk område. Trykk på (Knapp Vis detaljer) for å få mer informasjon om formatet (SDR (BT.709), SDR (S-Cinetone for mobile) eller HDR (HLG/BT.2020)) og det dynamiske området.

 • Sakte film

  Aktiverer eller deaktiverer opptak i sakte film.

 • Videoformat

  Velger et videoformat.

 • Videolys

  Slår lommelykten på eller av.

 • Markører

  Still inn [Bruk markører] på [På] for å vise markører og retningslinjer. Du kan angi hvilke typer markører og retningslinjer som skal vises.

 • Kreativt utseende

  Velger sluttbehandlingen av bilder. Du kan velge et foretrukket utseende blant 6 forhåndsinnstilte utseender, som er optimalisert med ulike kombinasjoner av fargetone, metning, kontrast, skarphet, lysstyrke og andre bildeelementer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvert forhåndsinnstilte utseende, trykker du på (Knapp Vis detaljer).

 • Stabilisering

  Velger en videostabiliseringsinnstilling. Batteriforbruket reduseres ved å velge [Standard] sammenlignet med hvis [Høy kvalitet] er valgt.

 • HB

  Justerer hvitbalansen. For å justere hvitbalansen i samsvar med et valgt hvitt område, velger du [Egendefinert 1], [Egendefinert 2] eller [Egendefinert 3], trykker på [Bruk], holder enheten slik at det hvite området fullstendig dekker rammen i midten, og trykker deretter på [Bruk] igjen.

  Hvis du vil bytte de viste alternativene mellom forhåndsinnstillingsmodus og temperaturmodus, trykker du på (Innstillinger-ikon) > [HB-modus]. Når [Juster ABGM] er stilt inn på [På] i Innstillinger-menyen, kan du bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen. Trykk på [Tilbakestill] for å tilbakestille glidebryterverdiene.

 • ISO/Øk

  Justerer ISO-følsomheten eller forsterkningen. Hvis du vil veksle verdien som vises, mellom ISO-følsomheten og forsterkningen, trykker du på (Innstillinger-ikon) > [ISO/Øk-modus].

 • Lukker

  Still inn på [Auto] for å justere lukkerhastigheten automatisk, i samsvar med motivet. Når lukkerhastigheten er slått av ved å trykke på bryteren, justeres lukkerhastigheten i samsvar med den valgte bildefrekvensen.

 • AE-nivå

  Endrer den automatiske eksponeringsjusteringsverdien.

 • Inngangsvolum/Utgangsvolum

  Endrer lydnivået.

 • Ansikt-/øye-AF

  Registrerer og fokuserer på ansiktene eller øynene til mennesker og dyr.

  • [Ansikt-/øye-AF]: Fokuserer på ansikter eller øyne.
  • [Ansikt-AF]: Fokuserer bare på ansikter. Batteriforbruket reduseres ved å velge dette alternativet, sammenlignet med hvis [Ansikt-/øye-AF] er valgt.
 • Produktfremvisning

  Har en tendens til å fokusere på objekter som vises i midten av søkeren, med innstillinger optimert for videoopptak av for eksempel produktanmeldelser.

  [Produktfremvisning]-funksjonen er tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet.

TP1000527929