Statuslinje og varselpanel

Varselikoner og statusikoner vises i statuslinjen øverst i skjermbildet. Varselikoner informerer deg om hendelser, for eksempel nye meldinger. Statusikoner informerer deg om statuser, som for eksempel statusen til batteriet og signalstyrken for mobilnett- eller Wi-Fi-nettverkstilkoblinger.

Bilde som viser plasseringen av hver enkelt funksjon. Øvre venstre område, 1. Øvre høyre område, 2. Øvre område, 3.

  1. Varselikoner
  2. Statusikoner
  3. Statuslinje


Slik viser du varselinnhold

Når du åpner varselpanelet, kan du vise innholdet i de viste varselikonene.

  1. Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.


Hint

  • Hvis du vil utvide og vise mer informasjon om et varsel, trykker du på (Utvid mer-ikon). Ikke alle varsler kan utvides.
  • Hvis du vil åpne appen i popup-vinduet fra varselet, trykker du på (Ikon for popup-vindu). Ikke alle apper kan åpnes i popup-vinduet.
  • Hvis du vil avvise et varsel fra varselpanelet, sveiper du varselet til venstre eller høyre. Ikke alle varsler kan avvises.
  • Hvis du vil endre varselinnstillingene, berører du og holder nede varselet for å få opp (Innstillinger-ikon), og deretter trykker du på den.
  • Ved å stille inn Passiv skjerm kan du konfigurere skjermen til å slås på for nye varsler i hvilemodus. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm], og trykk deretter på bryteren [Nye varsler] for å aktivere funksjonen.
  • Du kan slå av varsler med [Ikke forstyrr]-modus.
TP1000430480