Skanne QR-koder

Du kan åpne QR-kodeskanneren fra panelet for hurtiginnstillinger og skanne QR-koder.
  1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.
  2. Sveip mot venstre eller høyre for å finne (Skann QR-koden), og trykk deretter på den.

    Bilde som viser [Skann QR-koden] i panelet for Hurtiginnstillinger.

  3. Pek kameraet mot QR-koden, og trykk deretter på knappen i meldingen som vises.

Hint

  • Du kan også bruke Photo Pro til å skanne QR-koder.
TP1001272814