Skanne QR-koder med Photo Pro

Du kan skanne QR-koder med Photo Pro.
  1. Finn og trykk på (Photo Pro-ikon), og bytt deretter bildetakingsmodus til [BASIC] (grunnleggende).
  2. Pek kameraet mot QR-koden, og trykk deretter på banneret som vises i søkeren.

Slik slår du [QR Code-leser]-funksjonen på eller av

  1. Finn og trykk på (Photo Pro-ikon), og bytt deretter bildetakingsmodus til [BASIC] (grunnleggende).

  2. Trykk på [MENU].

  3. Trykk på [QR Code-leser] > [På].

  4. Lukk menyen.

    Innstillingen er lagret.

Hint

  • Du kan åpne QR-kodeskanneren fra panelet for hurtiginnstillinger og skanne QR-koder.
TP0002935471