Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler (DSEE Ultimate)

DSEE Ultimate-funksjonen oppgraderer den komprimerte musikken nøyaktig ved hjelp av AI-teknologi.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger].
  2. Trykk på [DSEE Ultimate]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Merknad

  • Hvis både DSEE Ultimate og Dolby Sound er slått på, kan det hende at bare én av funksjonene er effektive, avhengig av appen du bruker.

Hint

  • Hvis du registrerer en app i [Autoeffekter], prioriteres DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatisk høyere enn Dolby Sound når du spiller av lyd med den appen. Hvis du vil registrere apper, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger] > [Autoeffekter] > (Legg til-ikon), velger appene du vil registrere, og trykker deretter på [LEGG TIL].
TP0003028363