Dato og klokkeslett

Du kan endre dato og klokkeslett på enheten.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslett].
  2. Trykk på det ønskede elementet for å redigere og endre verdiene.
    • Hvis du vil stille inn dato og klokkeslett manuelt, trykker du på [Automatisk dato og klokkeslett]-bryteren for å deaktivere funksjonen.
    • Hvis du vil stille inn tidssonen manuelt, trykker du på [Angi tidssonen automatisk]-bryteren for å deaktivere funksjonen.
    • Hvis du vil stille inn tidssonen ved hjelp av posisjonen din, trykker du på [Bruk posisjonen til å angi tidssonen]-bryteren for å aktivere funksjonen.
TP0002396362