Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsinnstillinger

Android har mange tilgjengelighetsfunksjoner, deriblant [TalkBack], [Visningsstørrelse og tekst], ([Skriftstørrelse]), [Farge og bevegelse], ([Fargekorrigering], [Mørkt tema]), [Ekstra dimmet], [Forstørring] med mer.

Du finner tilgjengelighetsfunksjonene under [Innstillinger] > [Tilgjengelighet].

Gå til Android-tilgjengelighet Hjelp på support.google.com/accessibility/android for å få mer informasjon.

Sanntidstekst

Sanntidstekst (STT) er en teksttjeneste som operatører leverer i visse land eller regioner. Den gjør det mulig å lese hvert enkelt tegn i en melding etter hvert som tegnene skrives inn. Kontakt operatøren for å finne ut om STT er tilgjengelig med abonnementet ditt. Vær oppmerksom på at du kanskje må ha et SIM-kort installert i telefonen for å kunne kontakte 911 i USA med STT. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk STT på telefonen, kan du gå til support.google.com/accessibility/android.

TP1000430517