Oversikt over AUTO/P/S/M-modus

Vertikal stil

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg i standby-skjermbildet for Photo Pro i AUTO/P/S/M-modus i stående retning. Øvre område, 1 til 5. Høyre side av enheten, 6 og 11. Nedre område, 7 til 10 og 12 til 18.

Horisontal stil

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg i standby-skjermbildet for Photo Pro i AUTO/P/S/M-modus i liggende retning. Øvre side av enheten, 6 og 11. Området i midten, 1, 5 og 4. Høyre område, fra øverst til nederst, 9, 13, 15 og 19. Nedre område, 7 og 8. Venstre område, fra nederst til øverst, 16 til 18, 10, 2 og 3.

 1. Datalagring-ikon / Mengde ledig plass / Filformat / Bildestørrelse

  For å velge et filformat trykker du på [MENU] > [Bildetaking] > [Filformat] og velger deretter et alternativ. (RAW / RAW og JPEG / JPEG)

  For å velge et sideforhold trykker du på [MENU] > [Bildetaking] > [Sideforhold] og velger et alternativ. (4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2)

 2. Trykk for å justere mer detaljerte innstillinger.

 3. Trykk for å bytte bildetakingsmodus.

  For å velge standard bildetakingsmodus når Photo Pro er startet, trykker du på [MENU] > [Oppsett] > [Bildetakingsmodus ved start] og velger deretter et alternativ.

 4. Batteristatus

 5. Status for geotagging

 6. Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.

 7. Fokusindikator/eksponeringsinnstillinger

  (Ikon for Kontinuerlig AF) angir at fokusering pågår når [Kontinuerlig AF] er valgt.

  (Ikon for Kontinuerlig AF) angir at motivet er i fokus når [Kontinuerlig AF] er valgt. Fokuset justeres kontinuerlig i henhold til motivets bevegelser.

  (Autofokus-ikon) angir at motivet er i fokus.

  (AE-lås-ikon) angir at eksponeringen er låst.

 8. Dra bryteren mot høyre for å låse elementer som bildetakingsmodus og funksjonsmenyen, slik at du ikke kan utføre utilsiktede operasjoner.

 9. Bryter

  • Juster eksponeringsverdien når modusen Program/auto (P) er valgt.
  • Juster lukkerhastigheten når modusen Lukkerprioritet (S) eller Manuell eksponering (M) er valgt.
 10. Trykk for å vise eller skjule informasjonen som vises i søkeren.

  Histogrammet representerer luminansfordelingen grafisk.

  Du kan bruke vaterpasset til å måle vinkelen på enheten og sørge for at bildet blir vannrett. Når enheten registrerer at den er i vater, blir vaterpasset grønt.

  Hvis du vil tilpasse elementene som vises når du trykker på [DISP], trykker du på [MENU] > [Oppsett] > [Tilpassing av DISP-knapp].

 11. Bruk utløserknappen til å starte Photo Pro eller ta bilder.

 12. Trykk for å åpne funksjonsmenyen.

 13. Trykk for å låse eksponeringen.

  Knappen blir oransje når eksponeringen er låst. Trykk på knappen igjen for å låse opp eksponeringen.

  Hvis du vil tilordne en annen funksjon til AEL-knappen, trykker du på [MENU] > [Oppsett] > [Tilpassing av AEL-knapp].

 14. Bruk utløserknappen til å ta bilder.

 15. AF-ON-knapp (når fokusmodus er stilt inn på [Enkeltbilde-AF] eller [Kontinuerlig AF]) / (Fokusforstørrer-ikon) (når fokusmodus er stilt inn på [Manuell fokus])

  • Trykk på AF-ON-knappen for å låse fokus.

   Knappen blir oransje når fokus er låst. Trykk på knappen igjen for å låse opp fokus.

  • Trykk på (Fokusforstørrer-ikon) for å forstørre bildet og justere fokus.

 16. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder.

  Trykk på (Tilbake-knapp) for å gå tilbake til standby-skjermbildet for Photo Pro.

 17. Trykk for å veksle mellom objektiver.

  Hvis du vil bruke zoomen, bruker du zoomeskiven, kniper sammen eller fra deg på søkeren eller bruker volumknappen. Hvis du vil vise zoomeskiven i liggende retning, trykker du på (Åpne zoom-ikon) eller objektivknappen.

 18. Trykk for å låse eller låse opp skjermretningen.

 19. Funksjonsmeny

  Trykk for å justere innstillingene.

  For å tilordne på nytt eller omorganisere innstillingselementene på funksjonsmenyen, trykker du på [MENU] > [Oppsett] > [Tilpassing av funksjonsmeny].

TP1000430467