Veiledning for å forlenge opptaksvarigheten

Du kan forhindre en økning i temperaturen på enheten slik at du kan spille inn videoer over lengre tid ved å deaktivere batterikrevende funksjoner.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
  2. Trykk på [MENU] > [Veiledning for å forlenge opptaksvarigheten].
    Batterikrevende funksjoner står oppført med anbefalte innstillinger.
  3. Følg instruksjonene på skjermen for å optimalisere innstillingene.
TP1001272819