Geotagging

Du kan lagre bildene og videoene dine med informasjon om stedet der de ble tatt. Dette kalles geotagging. Alternativet for å geotagge bildene og videoene dine krever et trådløst nettverk og at GPS-funksjonen er aktivert.
  1. Trykk på [MENU].
  2. Finn og trykk på [Lagre sted] > [På].
  3. Lukk menyen.
    Innstillingen er lagret.

Statusikoner for geotagging

  • (Funnet GPS-ikon): Den geografiske posisjonen er lagret.

  • (Finner GPS-ikon): Den geografiske posisjonen innhentes.

TP1000430505