Ta en skjermdump

Du kan ta stillbilder av en hvilken som helst skjerm på enheten som en skjermdump. Etter at du har tatt en skjermdump kan du vise, redigere og dele bildet. Eventuelle skjermdumper du tar, lagres automatisk i enhetens internminne.
 1. Trykk på volum ned-knappen (A) og strømknappen (B) samtidig.

  Diagram over visning av forsiden, som viser volum ned-knappen og strømknappen. Høyre side, fra øverst til nederst, A og B.

Hint

 • Du kan ta en skjermdump ved å bruke Sidesans-menyen. Dobbelttrykk på Sidesans-menyen, eller finn og trykk på (Ikon for Vindusbehandling) for å vise Sidesans-menyen, og trykk deretter på [Skjermdump].
 • Du kan tilordne takning av skjermdumper til en bevegelse på Sidesans-linjen eller (Flytende ikon). Finn og trykk på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans] > [Tilordning av bevegelsesfunkjsjoner], velg en bevegelse blant [Ta to ganger på], [Skyv opp] og [Skyv ned], og trykk deretter på [Ta skjermdump].

Slik tar du rullende skjermdumper

Du kan ta en skjermdump av en skjerm med rullefelt.

Merknad

 • Rullende skjermdumper er tilgjengelig hvis appen støtter funksjonen.
 1. Trykk på volum ned-knappen og strømknappen samtidig.

 2. Trykk på [Utvidet skjermdump].

  Bilde som viser plasseringen av knappen Utvidet skjermdump nederst til høyre.

 3. Dra linjen for å justere skjermdumpområdet, og trykk deretter på [Lagre].

  Bilde som viser plasseringen av lagreknappen øverst til venstre.

Slik tar du en skjermdump av en nylig brukt app

 1. Trykk på (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

  Bilde som viser plasseringen av oversiktsknappen nederst til høyre.

 2. Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil ta en skjermdump av, og trykk deretter på [Skjermdump].

  Bilde som viser hvor du sveiper for å velge appen du vil ta skjermdump av, og plasseringen av Skjermdump-knappen

TP0001881205