STAMINA-modus

STAMINA-modus forlenger tiden til batteriet må lades ved å deaktivere enkelte funksjoner på enheten. Når du slår på STAMINA-modus, bytter skjermen til Mørkt tema-modus.

Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere batteribruken.

Du kan konfigurere at STAMINA-modus skal slås av eller på automatisk i henhold til batterinivået. Følg instruksjonene på skjermen for detaljerte innstillinger.

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [STAMINA-modus].
  2. Trykk på [Bruk STAMINA-modus]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Hint

  • For å frita bestemte apper fra STAMINA-modus, bytter du [Batteribruk]-innstillingen for hver app til [Ubegrenset]. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper], velg appen du vil frita, og trykk deretter på [Batteri] > [Ubegrenset].
TP0002396336