Program/auto (P)

Kameraet justerer eksponeringen automatisk (både lukkerhastighet og blenderverdi), og du kan stille inn andre opptaksfunksjoner etter ønske.
 1. Bytt bildetakingsmodus til [P] (Program/auto).
 2. Still inn opptaksfunksjonene til ønskede innstillinger.
 3. Juster eksponeringsverdien (EV) ved hjelp av bryteren.

  Bilde som viser hvor bryteren er plassert i standby-skjermbildet for Photo Pro i program/auto-modus.

 4. Juster fokus.
  • Berør og hold nede skjermutløserknappen for å fokusere.
  • Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.
 5. Ta et bilde.
  • Slipp fingeren din fra skjermutløserknappen.
  • Trykk enhetens utløserknapp helt ned.
TP1000430511