Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan motta følgende typer elementer:

 • Bilder og videoer
 • Musikkfiler og andre lydfiler
 • Nettsider


Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er på, og er synlig for andre Bluetooth-enheter.

 1. Send dataene til enheten din på senderenheten.
 2. Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.
 3. Trykk på [Godta] for å begynne filoverføringen.
  Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
 4. For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og trykker på det aktuelle varselet.
  Filer du har mottatt via Bluetooth-tilkoblingen, lagres i mappen Nedlastinger i Filer-appen.
TP0001881179