Begrense avbrudd med [Ikke forstyrr]-modus

Du kan gjøre enheten stille med [Ikke forstyrr]-modus ved å dempe lyd, stoppe vibreringer og blokkere visuelle forstyrrelser. Du kan stille inn det du blokkerer og hva du tillater.
  1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.
  2. Sveip til venstre eller høyre for å finne (Ikke forstyrr-ikon), og trykk deretter på den for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
    • Hvis du ikke finner ikonet på panelet for Hurtiginnstillinger, trykker du på (Rediger-ikon) og deretter drar og slipper du (Ikke forstyrr-ikon) inn i den øvre delen av skjermen.
    • Hvis du vil justere mer detaljerte innstillinger, berører du og holder nede (Ikke forstyrr-ikon).

Hint

  • Du kan også slå på eller av [Ikke forstyrr]-modus og justere detaljerte innstillinger i Innstillinger-menyen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Ikke forstyrr].
TP1001272824