Kreativt utseende

Du kan velge sluttbehandlingen av bilder (stillbilder eller videoer) ved å velge et foretrukket utseende blant 6 forhåndsinnstilte utseender. Hvert utseende er optimalisert med en annen kombinasjon av fargetone, metning, kontrast, skarphet, lysstyrke og andre bildeelementer, slik at du kan stille inn bildebehandling med din foretrukne balanse for disse elementene.

Merknad

  • [Kreativt utseende]-funksjonen er ikke tilgjengelig når AUTO (Auto) er valgt.
  1. Trykk på (Kreativt utseende-ikon), og velg deretter et ønsket forhåndsinnstilt utseende.

    Hvis du vil ha mer informasjon om hvert forhåndsinnstilte utseende, kan du trykke på (Knapp Vis detaljer) i P/S/M-modusen eller på [MENU] > [Introduksjon til funksjoner] i BASIC (grunnleggende) modus.

TP1001272821