Bruke enheten som en lommebok

Enheten kan brukes til å betale for varer uten å måtte finne frem den virkelige lommeboken, og alle betalingstjenester kan håndteres på ett sted. Husk å slå på NFC-funksjonen før enheten berører en kortleser når du skal foreta en betaling.
  1. Kontroller at NFC er aktivert på enheten.
  2. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [NFC] > [Kontaktløs betaling].
    En liste med betalingstjenester vises.
  3. Administrer betalingstjenestene som ønsket.
    Du kan for eksempel endre standard betalingstjeneste.

Merknad

  • Mobilbetalingstjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land eller regioner.
  • Hvis du bruker to SIM-kort, støttes bare NFC-initierte betalinger når det finnes et NFC-aktivert SIM-kort i posisjon SIM1 i brettet.
TP0001881229