Spore en gjenstand

Kameraet kan registrere og følge en gjenstand i bevegelse.

Merknad

  • I BASIC (grunnleggende) modus er [Trykk for å justere]-funksjonen tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet i en bildemodus.

Slik slår du på [Motivsporing]-funksjonen

  1. Trykk på [MENU].

  2. Finn og trykk på [Trykk for å justere] > [Motivsporing].

  3. Lukk menyen.

    Innstillingen er lagret.

Ta et bilde med [Motivsporing]-funksjonen

  1. Velg et objekt du vil spore ved å berøre det i søkeren.

    Hvis du vil avbryte sporingen, trykker du på (Knapp Avbryt sporing).

  2. Trykk på skjermutløserknappen eller på enhetens utløserknapp.
TP1000430495