Konfigurere Sidesans-alternativer

Du kan konfigurere hvordan Sidesans skal oppføre seg, eller tilpasse menyen osv.

Følgende alternativer er for eksempel tilgjengelige for Sidesans.

  • Vise Sidesans-linjen på én eller begge sider av skjermen
  • Skjermhandlinger for bevegelse
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans].
  2. Følg instruksjonene på skjermen nederst i skjermbildet for å redigere andre Sidesans-alternativer.

Hint

  • Hvis du vil tilordne en skjermhandling, for eksempel å ta en skjermdump, til en bevegelse, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans] > [Tilordning av bevegelsesfunkjsjoner], velger en bevegelse blant [Ta to ganger på], [Skyv opp] og [Skyv ned] og velger deretter et alternativ.
  • Du kan skjule Sidesans-linjen ved å trykke på [Bruk Sidesans-linjen]-bryteren. Selv om Sidesans-linjen er skjult, kan du vise Sidesans-menyen ved å trykke på (Ikon for Vindusbehandling) startskjermen.
TP0001927639