Koble enheten til USB-enheter

Du kan konfigurere USB-innstillingene i henhold til datamaskinen eller USB-enheten som er koblet til enheten din.

Du kan bruke en USB-vertsadapter til å koble enheten din til USB-enheter, for eksempel USB-masselagringsenheter, hodetelefoner, spillkontrollere, USB-tastatur og USB-mus.

Bilde av vinduet som vises når du kobler telefonen til en datamaskin via USB

 1. Koble enheten til USB-enheten med en USB-kabel.
 2. Dra statusraden ned for å åpne varselpanelet, og trykk deretter på varselet for USB-tilkoblingsinnstilling.
 3. Trykk på [Trykk for å få flere alternativ.], og velg et alternativ.

Hint

 • Du kan også konfigurere USB-innstillinger ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [USB].

USB-innstillinger 

 • USB kontrolleres av: Du kan velge hvilken enhet som styrer den andre enheten, enheten din eller den USB-tilkoblede enheten.

 • Bruk USB til: Du kan velge formålet med USB-tilkoblingen.

  • Filoverføring: Behandle filer eller oppdatere programvaren på enheten. Dette alternativet brukes med Microsoft® Windows®-datamaskiner. Lading er aktivert som standard.
  • USB-internettdeling: Enheten kan fungere som en tilknytningsenhet.
  • MIDI: Enheten kan fungere som MIDI-inndata for musikkinstrument-apper.
  • Ingen dataoverføring: Bare lad enheten når [USB kontrolleres av] er satt til [Denne enheten]. Når [USB kontrolleres av] er satt til [Tilkoblet enhet], kan du bruke enheten som en strømforsyning og lade den tilkoblede enheten.

 • Alternativer for filoverføring

  • Konverter videoer til AVC: Videoene konverteres til AVC og overføres til den tilkoblede enheten.


Merknad

 • Sony garanterer ikke at enheten din støtter alle USB-enheter.
 • Denne enheten har en USB-port uten deksel. Hvis enheten kommer i kontakt med vann, må du forsikre deg om at porten er helt tørr før du kobler til en USB-kabel.
TP0001881468